Wanneer?

Maandagochtend 19 november is daarom vanaf half 8 ‘s ochtends een grote vlam zichtbaar op de NAM-locatie. Het verbranden van het aardgas is een onafgebroken proces dat naar verwachting tot en met donderdag 22 november plaatsvindt.

Wat merkt de omgeving ervan?

De fakkel van de gasbehandelingsinstallaties is een vlam die vanuit de wijde omgeving zichtbaar zal zijn.

Wat gebeurt op de gasbehandelingsinstallatie?

Op de gasbehandelingsinstallatie in Den Helder komt ongeveer de helft van het Nederlandse aardgas dat op zee wordt gewonnen aan land. Na behandeling wordt het aardgas gebruikt om de industrie van energie te voorzien en onze huizen te verwarmen.

Voor een veilige en efficiënte aardgasproductie vinden voortdurend werkzaamheden aan de leidingen en installaties plaats. Voor het groot onderhoud is het noodzakelijk om het aardgas dat nog in de leidingen aanwezig is af te fakkelen. Dit aardgas kan niet worden verwerkt voor gebruik. Het fakkelen is de meest milieuvriendelijke wijze om dit aardgas te verwijderen. De productie van aardgas op de offshore platforms wordt tijdelijk stil gelegd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of enige hinder ondervinden, dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.