Zorg omwonenden en opruimwerkzaamheden

NAM betreurt het dat er door enkele omwonenden gezondheidsklachten worden ervaren en heeft hierover al contact gehad met één van de betrokkenen. De gemeente Delfzijl heeft inmiddels per brief omwonenden geinformeerd en aangegeven met wie zij contact kunnen zoeken over deze klachten.

Bij de schoonmaakwerkzaamheden van het riool vandaag heeft NAM materieel en personeel beschikbaar gesteld. Dit gaat in constructieve samenwerking met de opdrachtgever, de gemeente Delfzijl. Daar waar andere ondersteuning wenselijk is, zal NAM die leveren.

Er is door NAM direct een eigen onderzoeksteam samengesteld dat nu in verder detail onderzoekt welk veiligheidsmechanisme gefaald heeft dat tot deze lekkage heeft kunnen leiden. NAM werkt volledig mee aan onderzoeken door SodM en het Openbaar Ministerie.

Situatie

Zondag heeft NAM een monster gekregen van het waterschap van een nog niet eerder bekeken put buiten het NAM-terrein. Dit monster is maandag in het laboratorium van NAM getest. De resultaten daarvan zijn maandagmiddag beschikbaar gekomen en daaruit bleek dat de verontreiniging naar alle waarschijnlijkheid aardgascondensaat betreft.

NAM heeft hierop maandag direct de gemeente en SodM geïnformeerd en is onmiddellijk gestart met het achterhalen van de exacte oorzaak. Daaruit is naar voren gekomen dat de verontreiniging naar alle waarschijnlijkheid voortkomt uit een verzamelbassin waaruit een hoeveelheid aardgascondensaat in het riool gestroomd is. NAM betreurt het zeer dat het het incident pas heeft ontdekt enige dagen nadat het zich had voorgedaan. De bestuurlijke kritiek op dit punt begrijpt NAM. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onderwerp van verder onderzoek. Inmiddels is een maatregel genomen om herhaling van lozingen op het riool te voorkomen.