Vrijdag en zaterdag heeft NAM – in aanwezigheid van betrokken instanties - de rioolputten op en rond het terrein van het Tankenpark gecontroleerd. Daarbij is geconstateerd dat deze schoon waren. Zondag heeft NAM een monster gekregen van het waterschap. Dit monster is maandag in het laboratorium van NAM getest. De resultaten daarvan zijn maandagmiddag beschikbaar gekomen en daaruit blijkt dat de verontreiniging naar alle waarschijnlijkheid aardgascondensaat betreft. NAM heeft hierop maandag ook de gemeente geïnformeerd en is onmiddelijk gestart met het achterhalen van de exacte oorzaak.

Daaruit is naar voren gekomen dat de verontreiniging naar alle waarschijnlijkheid voortkomt uit een verzamelbassin waaruit een hoeveelheid aardgascondensaat in het riool gestroomd is. De omstandigheden waardoor dit heeft kunnen gebeuren zijn onderwerp van verder onderzoek. Inmiddels is een maatregel genomen om herhaling van lekkages naar het oppervlaktewater te voorkomen. NAM betreurt het incident, neemt de verantwoordelijkheid voor de kosten en doet verder onderzoek naar de exacte oorzaak van dit incident.