Vier jaar geleden presenteerde NAM de Nieuwbouwregeling. Hiermee hoopten we te voorkomen dat het aantal nieuwbouwprojecten in het zogenoemde versterkingsgebied zou afnemen, bijvoorbeeld door onzekerheid over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen.

Dit doel bereikten we door: 

  • Technische en financiële ondersteuning voor opdrachtgevers;
  • Stimuleren van integraal aardbevingsbestendiger ontwerpen met de NPR 9998;

Kennisdeling: leidraden ontwikkelen, kennisdelingssessies, presentaties tijdens workshops en congressen.

Kostenbewust bouwen

Na vier jaar Nieuwbouwregeling maken we de balans op: de regeling heeft zich in de praktijk bewezen. Integraal ontwerpen met de NPR verdient de voorkeur. De regeling stimuleert dit door een vast vast percentage van de bouwsom bij te dragen. Juist met een integraal ontwerp blijken ontwerpers regelmatig in staat zodanig te ontwerpen dat ze aan het einde van de rit geld overhouden. Dat is de beloning voor moeite die ze doen om kostenbewust te bouwen. Maar liefst  84% van alle aanvragers maaktn gebruik van deze Percentageregeling.

Maatwerk

In bijzondere gevallen is een vast percentage niet toereikend. In dat geval kunnen opdrachtgevers gebruik maken van de Maatwerkregeling. Dat geldt voor de opdrachtgevers die aantoonbaar integraal met NPR hebben ontworpen. Lees elders op deze website meer over de Nieuwbouwregeling van NAM.

Tekening van een nieuwbouwhuis, met bouwvakkers, hijskraan en cementwagen

Resultaten

De resultaten van vier jaar lang Nieuwbouwregeling zijn overzichtelijk weergegeven in bovenstaande infografiek.

Inmiddels werden 4.660 woningen en 175.000m2 bedrijfsruimte gebouwd met een bijdrage van de Nieuwbouwregeling. In ongeveer 80 procent van alle aanvragen gaat het om woonprojecten. De Nieuwbouwregeling kende tot nu toe is circa 165 mijloen euro toe aan deze projecten.

Op dit moment zijn er nog ca. 1900 woningen aangemeld voor de regeling.

Bekijk meer informatie over de resultaten elders op deze website, onder Feiten en Cijfers