Het testen van de onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten is verplicht gesteld door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Omdat de Loppersum-locaties niet gebruikt worden, is het noodzakelijk om een deel van de locaties drukvrij te maken. Bij alle werkzaamheden wordt het nog aanwezige gas in de installaties afgefakkeld. Dit is zichtbaar tot aan eind van de afzonderlijke werkzaamheden. Begin april worden in Zeerijp de geofoons in de beide daarvoor geboorde putten vernieuwd. Alle werkzaamheden gebeuren overdag (met eventuele uitloop naar de avond).

Planning werkzaamheden

Op de volgende dagen worden de werkzaamheden uitgevoerd:

Locatie Van Tot Omschrijving
Ten Post 26-3 30-3 Testen van onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten
Leermens 29-3 29-3 Drukvrij maken delen installatie
Zeerijp 2-4 7-4 Uitwisselen van geofoons
Overschild 3-4 3-4 Drukvrij maken delen installatie
Ten Post 4-4 4-4 Drukvrij maken delen installatie
’t Zandt 5-4 5-4 Drukvrij maken delen installatie
‘t Zandt 23-5 25-5 Testen van onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten
De Paauwen 31-5 1-6 Testen van onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten

Situatie clusters

Sinds 2 februari 2018 produceren de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) geen gas meer. Na de beving in Zeerijp op 8 januari heeft NAM de minister van Economische Zaken en Klimaat in het kader van het Meet- en Regelprotocol Groningen geadviseerd de gasproductie in de clusters stil te zetten. SodM nam deze maatregel over in zijn advies, waarna de minister besloot om NAM opdracht te geven tot insluiten. De minister zal naar verwachting eind deze maand, na een aanvullend advies over leveringszekerheid van GTS (Gasunie), een definitief oordeel geven over de toekomst van de clusters.