NAM zal op verzoek van de gemeente zorgdragen voor het schoonmaken en het herstellen van het riool.

Naast de aanleg van een tijdelijke afvoerleiding voor het hemelwater naar één van de tanks op het Tankenpark Delfzijl worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Camera-inspectie om zo de toestand van de leiding in kaart te brengen.
  • Schoonmaken van het riool
  • Herstellen van de leiding naar het afwateringskanaal Duurswold.
  • Controle van het riool ten behoeve van inbedrijfstelling (o.a. met camera)
  • Uitvoeren van het inbedrijfstelplan
  • Overdracht aan gemeente Delfzijl

In verband met een bovengenoemde werkzaamheden wordt er ook een aantal putten opgegraven voor nadere inspectie en schoonmaken.

De werkzaamheden zullen naar verwachting nog ruim twee weken duren. NAM doet al het mogelijke om overlast tot het minimum te beperken.

Omgevingscommunicatie

De omliggende bedrijven worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevr. J. Mulder-Teunissen, tel. +31 592 363220 of via de website