Sanering NAM-locatie Tubbergen-7 vertraagd

aug 14, 2019

De provincie Overijssel geeft de NAM voorlopig geen vergunning voor het saneren van locatie Tubbergen-7. Door een uitspraak van de Raad van State kan de provincie Overijssel tijdelijk geen natuurvergunningen verlenen voor projecten met stikstofemissies.

Gasput op NAM-locatie Moddergat weer in bedrijf

aug 12, 2019

De NAM heeft op de locatie Moddergat onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ter afronding van de werkzaamheden is de put schoon geproduceerd door gas af te fakkelen. Op maandag 12 augustus is voor het laatst afgefakkeld. Woensdag 14 augustus zijn alle werkzaamheden afgerond.

Gasproductie kleine velden neemt af

jul 12, 2019

De gasproductie uit de kleine velden neemt de komende jaren niet toe en wordt ook niet versneld. De aanname dat dit wel het geval is, om daarmee de afnemende productie uit het Groningen-veld op te vangen, is niet juist.

Hansa Green Tour bezoekt NAM

jun 21, 2019

De driedaagse tocht met duurzame voertuigen voert langs Nederlandse, Duitse en Deense Hanzesteden om onder andere duurzame technologie en hernieuwbare energie promoten en kennis en ervaring uit te wisselen.

Werkzaamheden met affakkelen bij Ee

jun 03, 2019

Op locatie De Tibben bij Ee voert de NAM vanaf 3 juni tot waarschijnljk 16 juni onderhoudswerkzaamheden uit. Daarbij wordt ook gas afgefakkeld.

Onderzoek naar lozing aardgascondensaat Tankenpark oktober 2018

mei 27, 2019

De lekkage van aardgascondensaat op het Tankenpark heeft de NAM met de neus op de feiten gedrukt. We hebben maatregelen genomen om elke herhaling van een soortgelijke situatie te voorkomen en een herhaling van een dergelijke lozing is fysiek niet meer mogelijk.

48-uurs rapportage beving Westerwijtwerd

mei 24, 2019

Naar aanleiding van de aardbeving bij Westerwijtwerd van 22 mei 2019 heeft de NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen vanmiddag (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister van Economische Zaken (EZK).

Aardbeving bij Westerwijtwerd

mei 22, 2019

Johan Atema, directeur van de NAM, geeft een korte reactie op de aardbeving bij Westerwijtwerd die woensdagochtend 22 mei rond 06.00 uur plaatsvond.

Fakkelen bij Sappemeer

feb 22, 2019

NAM fakkelt vrijdag 22 februari op de lokatie nabij de Borgercompagniestraat en Vosholen in Sappemeer.

NAM-reactie op kamerbrief over KNMI-meters

feb 21, 2019

De NAM heeft kennisgenomen van de kamerbrief over een deel van de versnellingsmeters van het KNMI-netwerk in het Groningerveld die de grondversnellingen niet correct hebben verwerkt. Het KNMI-netwerk bestaat uit seismometers in 200 meter diepe putten en uit versnellingsmeters die aan het oppervlak staan.

Vraag naar Groninger gas daalt sneller

feb 21, 2019

De maatregelen van het kabinet leiden tot een snellere daling naar Groninger gas dan was voorzien, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten.

Expositie portretteert ‘de bevingen van binnen’

feb 18, 2019

In het Groninger provinciehuis is sinds 18 februari ‘De bevingen van binnen’ te zien. De expositie toont 21 portretten in geluid en beeld van betrokkenen bij de aardbevingen in Groningen. Thijs Jurgens, NAM-directeur Groningen Aardbevingen, is een van hen.

Onderhoud en fakkel in Assen-Noord

feb 15, 2019

Vanwege onderhoud aan één van de putten, wordt er gedurende langere tijd gefakkeld vanaf onze locatie in Assen-Noord. Dit is te zien vanaf de snelweg A28.

Kick-off onderzoek DeepNL op 7 februari

jan 17, 2019

De kick-offbijeenkomst van DeepNL vindt 7 februari plaats in Utrecht. DeepNL is een onderzoeksprogramma van NWO naar de gevolgen van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond.

Afslag van mogelijk verontreinigde grond op Ameland

jan 08, 2019

Tijdens een zware storm is een grote hoeveel zand weggespoeld bij een voormalige NAM-locatie op Ameland. NAM zal zodra het hoge water gezakt is de nooddijk herstellen. De locatie wordt voor maart opgeruimd.

Geen afval bij sloop GZI Emmen

jan 08, 2019

Bij het opruimen van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) van NAM in Emmen gaat vrijwel niets verloren. VSM Sloopwerken zorgt samen met SGS Search voor de ontmanteling van het terrein en verkoopt de materialen.

Lekkage NAM-locatie Collendoornerveen

jan 02, 2019

Op de NAM-locatie Collendoornerveen aan de Slagenweg in Collendoorn heeft zich in de ochtend van 2 januari 2019 een lekkage voorgedaan. Uit een installatie is circa één kubieke meter ontzwavelingsvloeistof gelekt, waarvan een kleine hoeveelheid in de naastgelegen sloot terecht is gekomen.

Nieuwsarchief 2018

Informatie over het schadeprotocol, de innovatieve duurzame energietransitie en de meest recente productiecijfers.