Kabinet stelt schadeprotocol kleine velden vast

dec. 20, 2019

Het kabinet heeft het schadeprotocol kleine velden vastgesteld. Medio 2020 komt er een schadeloket en een Commissie Mijnbouwschade. Op die manier worden dan de schademeldingen door gaswinning uit kleine velden afgehandeld.

Eerste fase ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ wordt afgerond

dec. 10, 2019

De eerste uitkomsten van het ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ zijn maandag 9 december bekend gemaakt.

Minister Wiebes bij start ontmanteling locatie Ten Post

dec. 09, 2019

Op NAM-locatie Ten Post is demontagebedrijf Meuva op maandag 9 december begonnen met het verwijderen van de bovengrondse installatie. Het is de eerste locatie van het Groningen gasveld die bovengronds wordt opgeruimd.

NAM stopt met sensorennetwerk Groningen

dec. 02, 2019

Update: de NAM heeft besloten om met het sensorennetwerk voor gebouwen te stoppen, het levert geen nieuwe inzichten meer op. Op 2 december is het netwerk door TNO offline gehaald.

Productie Groningen gasveld gasjaar 2018/2019

nov. 22, 2019

De NAM heeft in het afgelopen gasjaar – van oktober 2018 tot oktober 2019 – minder gas gewonnen uit het Groningen-veld dan het jaar ervoor. De productie was conform de door de minister opgelegde graaddagenformule.

Pieter van Vollenhovenprijs voor Molukse kerk Appingedam

nov. 18, 2019

Pieter van Vollenhoven heeft 16 november de naar hem vernoemde prijs uitgereikt voor de herbestemming van de Molukse kerk in Appingedam. De NAM heeft bijgedragen aan de herbestemming.

Fakkel gasbehandelingslocatie Den Helder vervangen

okt. 15, 2019

De gasbehandelingslocatie in Den Helder heeft een nieuwe fakkel. Dit onderdeel dat essentieel is voor de veiligheid, was aan vervanging toe.

NAM doet mee aan Open Bedrijvendag Drenthe

okt. 14, 2019

De NAM doet mee aan de Open Bedrijvendag Drenthe op zaterdag 2 november 2019. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de ondergrondse Gasopslag Norg bij Langelo.

NAM rapporteert bodembeweging gebied De Wijk

okt. 02, 2019

Om bodemdaling in gebied De Wijk inzichtelijk te maken, stelt de NAM een InSAR-rapportage op. Hiermee wil zij meer duidelijkheid geven en de zorgen over bodemdaling verminderen.

Gemeente Emmen stemt unaniem voor plannen GZI

sep. 30, 2019

De gemeenteraad van Emmen heeft unaniem ingestemd met de plannen voor het GZI-terrein. Emmen loopt daarmee voorop in de energietransitie.

NAM moderniseert vierde platform in Noordzee

sep. 26, 2019

Platform K83 is het vierde platform in de Noordzee dat de NAM laat moderniseren. Het gas wordt zo efficiënt, veilig en betaalbaar mogelijk gewonnen, met oog voor het milieu.

NAM heeft nooit gedreigd Nederland in de kou te zetten

sep. 25, 2019

RTV Noord publiceerde vandaag een artikel waarin geïnsinueerd wordt dat de NAM gedreigd zou hebben de gasproductie in te sluiten. De NAM heeft nooit gedreigd Groningen in te sluiten.

Besluit minister Wiebes over gasjaar 2019-2020

sep. 10, 2019

Vandaag is het besluit gepubliceerd om in het komende gasjaar de productie uit het Groningenveld te reduceren tot 11.8 miljard kuub gas.

Groot onderhoud gasbehandelingsinstallatie NAM Den Helder

sep. 02, 2019

Vanwege groot onderhoud aan het offshore aardgasleidingnetwerk, kan tot 11 september een grote vlam zichtbaar zijn op de NAM-locatie in Den Helder.

Neerhalen schoorsteen en fakkel GZI Emmen live te volgen

aug. 15, 2019

De schoorsteen en de fakkel van de GZI in Emmen worden zaterdag 17 augustus met explosieven neergehaald. Het is te volgen via een livestream.

Sanering NAM-locatie Tubbergen-7 vertraagd

aug. 14, 2019

De provincie Overijssel geeft de NAM voorlopig geen vergunning voor het saneren van locatie Tubbergen-7. Door een uitspraak van de Raad van State kan de provincie Overijssel tijdelijk geen natuurvergunningen verlenen voor projecten met stikstofemissies.

Bodemsanering locatie Wanneperveen deze winter gepland

aug. 13, 2019

De NAM wil komende winter beginnen met het saneren van de bodem rond de gaslocatie bij Wanneperveen. De toestemming van de provincie Overijssel wordt in het najaar verwacht.

Gasput op NAM-locatie Moddergat weer in bedrijf

aug. 12, 2019

De NAM heeft op de locatie Moddergat onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ter afronding van de werkzaamheden is de put schoon geproduceerd door gas af te fakkelen. Op maandag 12 augustus is voor het laatst afgefakkeld. Woensdag 14 augustus zijn alle werkzaamheden afgerond.

Affakkelen op NAM-locatie Moddergat

aug. 06, 2019

De NAM voert op de locatie Moddergat onderhoudswerkzaamheden uit in een van de putten.

Ontzorgen en meeprofiteren lokale omgeving bij gaswinning

jul. 18, 2019

“Als de NAM ergens gas gaat winnen, moet ook de lokale omgeving ervan profiteren en willen wij ook ontzorgen”, zegt NAM-directeur Johan Atema. De NAM is daarom met de omgeving in gesprek en werkt met hen samen.

Workshop testfaciliteit zuivering productiewater Schoonebeek

jul. 18, 2019

Een aantal zuiveringsbedrijven nam 3 juli deel aan een workshop bij de NAM over zuivering van productiewater. De mogelijkheden zijn verkend voor een testfaciliteit bij de NAM.

Laatste oude schademeldingen worden afgerond

jul. 14, 2019

NAM is bezig met de afronding van de laatste oude schadegevallen. Het overgrote deel is afgehandeld en ruim 500 schadegevallen liggen nog bij de Arbiter Bodembeweging.

Gasproductie kleine velden neemt af

jul. 12, 2019

De gasproductie uit de kleine velden neemt de komende jaren niet toe en wordt ook niet versneld. De aanname dat dit wel het geval is, om daarmee de afnemende productie uit het Groningen-veld op te vangen, is niet juist.

Eerste versnellingskamer voor energietransitie Assen een succes

jul. 11, 2019

De eerste versnellingskamer ‘Energie van Assen’ op 4 juli was een succes. Gemeente Assen en de NAM willen hiermee de energietransitie in Assen een impuls geven.

Werkzaamheden met affakkelen op locaties Ten Arlo en Coevorden-17

jul. 05, 2019

Op locaties Ten Arlo en op Coevorden-17 voert de NAM onderhoudswerkzaamheden uit op maandagmorgen 8 juli. Daarbij zal een grotere vlam zichtbaar zijn vanaf de fakkelinstallaties dan er normaal gesproken te zien is.

NAM mag zoeken naar nieuwe gasvelden in Noordzee

jul. 04, 2019

De minister heeft een opsporingsvergunning toegekend voor een gebied in de Noordzee. De NAM wil hier de mogelijkheid van gaswinning uit kleine velden onderzoeken.

Hansa Green Tour bezoekt NAM

jun. 21, 2019

De driedaagse tocht met duurzame voertuigen voert langs Nederlandse, Duitse en Deense Hanzesteden om onder andere duurzame technologie en hernieuwbare energie promoten en kennis en ervaring uit te wisselen.

Speciale rapportage naar aanleiding aardbeving Westerwijtwerd aangeboden aan SodM en EZK

jun. 06, 2019

Naar aanleiding van de aardbeving bij Westerwijtwerd van 22 mei 2019 heeft de NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een brief gestuurd naar de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister van Economische Zaken (EZK).

NAM weerlegt vertragende rol bij versterkingsopdrachten

jun. 06, 2019

Volgens de NAM blijkt uit een in opdracht van SodM gemaakte analyse dat de NAM geen bepalende rol speelt in de vertraging van de versterkingsoperatie in Groningen.

Werkzaamheden met affakkelen bij Ee

jun. 03, 2019

Op locatie De Tibben bij Ee voert de NAM vanaf 3 juni tot waarschijnljk 16 juni onderhoudswerkzaamheden uit. Daarbij wordt ook gas afgefakkeld.

Cheques ‘Steek energie in de buurt’ in De Wolden uitgereikt

mei 31, 2019

De winnaars van ‘Steek energie in de buurt’, editie De Wolden, kregen 17 mei een cheque uitgereikt voor projecten voor en door buurtbewoners.

Onderzoek naar lozing aardgascondensaat Tankenpark oktober 2018

mei 27, 2019

De lekkage van aardgascondensaat op het Tankenpark heeft de NAM met de neus op de feiten gedrukt. We hebben maatregelen genomen om elke herhaling van een soortgelijke situatie te voorkomen en een herhaling van een dergelijke lozing is fysiek niet meer mogelijk.

48-uurs rapportage beving Westerwijtwerd

mei 24, 2019

Naar aanleiding van de aardbeving bij Westerwijtwerd van 22 mei 2019 heeft de NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen vanmiddag (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister van Economische Zaken (EZK).

Aardbeving bij Westerwijtwerd

mei 22, 2019

Johan Atema, directeur van de NAM, geeft een korte reactie op de aardbeving bij Westerwijtwerd die woensdagochtend 22 mei rond 06.00 uur plaatsvond.

Extra elektriciteitskabels voor verduurzaming Ameland

mei 09, 2019

Liander gaat twee extra elektriciteitskabels aanleggen naar Ameland wegens de verduurzaming van de energievoorziening. Ook de NAM is betrokken bij ‘Duurzaam Ameland’.

Gedeputeerde en wethouder bekijken vorderingen GZI Emmen

mei 09, 2019

Gedeputeerde Stelpstra en wethouder Rink bekeken 6 mei hoe het staat met de sloop en de toekomstplannen van de GZI in Emmen.

Vijf jaar Nieuwbouwregeling en Waarderegeling

apr. 18, 2019

De Nieuwbouwregeling voor aardbevingsbestendig bouwen bestaat vijf jaar, net als de Waarderegeling. Deze compenseert een lagere waarde bij woningverkoop.

Afsluiten oude gasput Monster afgerond

apr. 11, 2019

NAM’s werkzaamheden aan de oude gasput in Monster zijn afgerond. Na het opnieuw afdichten zijn de boortoren en de geluidswand verwijderd.

Compressed Air Energy Storage (CAES); waar staan we?

apr. 04, 2019

Storelectric en het NAM Energietransitieteam werken hard aan CAES. Dit idee van Storelectric moet grootschalige opslag van duurzame energie mogelijk maken.

NAM deponeert Jaarrekening 2018

apr. 04, 2019

In 2018 boekte de NAM een netto omzet van 2,6 miljard euro en een winst van 287 miljoen euro.

Theaterserie ‘Veur Aaltied’ in tien kerken

apr. 03, 2019

De theaterserie ‘Veur Aaltied’ start vrijdag 12 april in Usquert. De NAM is een van de financiers.

NAM overlegt met omgeving over toekomst locatie Grijpskerk

mrt. 21, 2019

Over de toekomst van de NAM-locatie bij Grijpskerk gaat de NAM overleggen met gemeente Westerkwartier en de dorpen in de omgeving.

Omgevingsproces gaswinning Ternaard van start

mrt. 21, 2019

Met een bijeenkomst voor onder meer bewoners en belangenorganisaties is op 11 maart het Omgevingsproces rond mogelijke gaswinning bij Ternaard gestart.

Sanering Tubbergen-7: beschermde diersoorten aangetroffen

mrt. 13, 2019

Bij sanering van de NAM-locatie Tubbergen-7 in natuurgebied Springendal zijn de beschermde kamsalamander en de levendbarende hagedis aangetroffen.

Schoonmaakwerkzaamheden op locatie Gasselternijveen-1

mrt. 08, 2019

De NAM is van plan om vanaf 11 maart werkzaamheden uit te voeren op de locatie Gasselternijveen-1.

Locatie DE WIJK-5 wordt opgeruimd

mrt. 05, 2019

In de komende tijd ruimt de NAM de oude gaswinningslocatie De Wijk-5 op.

Fakkelen bij Sappemeer

feb. 22, 2019

NAM fakkelt vrijdag 22 februari op de lokatie nabij de Borgercompagniestraat en Vosholen in Sappemeer.

NAM-reactie op kamerbrief over KNMI-meters

feb. 21, 2019

De NAM heeft kennisgenomen van de kamerbrief over een deel van de versnellingsmeters van het KNMI-netwerk in het Groningerveld die de grondversnellingen niet correct hebben verwerkt. Het KNMI-netwerk bestaat uit seismometers in 200 meter diepe putten en uit versnellingsmeters die aan het oppervlak staan.

Vraag naar Groninger gas daalt sneller

feb. 21, 2019

De maatregelen van het kabinet leiden tot een snellere daling naar Groninger gas dan was voorzien, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten.

Zeventien ontmoetingscentra in laatste ronde Elk Dorp een Duurzaam Dak

feb. 21, 2019

In de negende en laatste ronde van Elk Dorp een Duurzaam Dak hebben zeventien Groningse ontmoetingscentra een bijdrage toegekend gekregen. Ze gaan het gebruiken voor het toekomstbestendig maken van de ontmoetingsplek. NAM financiert het programma Elk Dorp een Duurzaam Dak.

Expositie portretteert ‘de bevingen van binnen’

feb. 18, 2019

In het Groninger provinciehuis is sinds 18 februari ‘De bevingen van binnen’ te zien. De expositie toont 21 portretten in geluid en beeld van betrokkenen bij de aardbevingen in Groningen. Thijs Jurgens, NAM-directeur Groningen Aardbevingen, is een van hen.

Onderhoud en fakkel in Assen-Noord

feb. 15, 2019

Vanwege onderhoud aan één van de putten, wordt er gedurende langere tijd gefakkeld vanaf onze locatie in Assen-Noord. Dit is te zien vanaf de snelweg A28.

‘Steek energie in de buurt’ van start in De Wolden

feb. 11, 2019

‘Steek energie in de buurt’ gaat 15 februari van start in gemeente De Wolden. NAM draagt financieel bij aan ideeën en projecten die buurtbewoners verbinden.

Fakkelen bij gasopslag Grijpskerk

jan. 30, 2019

Op de ondergrondse gasopslag Grijpskerk is vanavond een gaslekkage vastgesteld bij een van de installaties op het terrein.

Kick-off onderzoek DeepNL op 7 februari

jan. 17, 2019

De kick-offbijeenkomst van DeepNL vindt 7 februari plaats in Utrecht. DeepNL is een onderzoeksprogramma van NWO naar de gevolgen van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond.

Nieuw tussenonderzoek verwerking productiewater Schoonebeek

jan. 14, 2019

Onderzoek heeft uitgewezen dat op dit moment nog geen meer milieuvriendelijke zuiveringstechniek dan de huidige manier voor handen is.

Stand van zaken situatie NAM-locatie Ameland

jan. 11, 2019

Zoals eerder gemeld is er tijdens de eerste zware storm van 2019 een hoeveelheid verontreinigd zand weggespoeld bij een voormalige NAM-locatie bij Hollum op Ameland.

Afslag van mogelijk verontreinigde grond op Ameland

jan. 08, 2019

Tijdens een zware storm is een grote hoeveel zand weggespoeld bij een voormalige NAM-locatie op Ameland. NAM zal zodra het hoge water gezakt is de nooddijk herstellen. De locatie wordt voor maart opgeruimd.

Geen afval bij sloop GZI Emmen

jan. 08, 2019

Bij het opruimen van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) van NAM in Emmen gaat vrijwel niets verloren. VSM Sloopwerken zorgt samen met SGS Search voor de ontmanteling van het terrein en verkoopt de materialen.

Lekkage NAM-locatie Collendoornerveen

jan. 02, 2019

Op de NAM-locatie Collendoornerveen aan de Slagenweg in Collendoorn heeft zich in de ochtend van 2 januari 2019 een lekkage voorgedaan. Uit een installatie is circa één kubieke meter ontzwavelingsvloeistof gelekt, waarvan een kleine hoeveelheid in de naastgelegen sloot terecht is gekomen.

Nieuwsarchief 2018

Informatie over het schadeprotocol, de innovatieve duurzame energietransitie en de meest recente productiecijfers.

Nieuwsarchief 2016

Alle nieuwsberichten uit 2016 over gaswinning en aardbevingen

Nieuwsarchief 2017

Alle nieuwsberichten uit 2017 over gaswinning en aardbevingen

Nieuwsarchief 2015

Alle nieuwsberichten uit 2015 over gaswinning en aardbevingen

Nieuwsarchief 2014

Alle nieuwsberichten uit 2014 over gaswinning en aardbevingen

Nieuwsarchief 2013

Alle nieuwsberichten uit 2013 over gaswinning en aardbevingen