In de rapportage wordt ook aandacht gegeven aan de veiligheidsbeleving van de Groningers. Deze beschrijft volgens de OVV het gevoel van veiligheid, de gemoedsrust en de dreigende verstoring van het woongenot onder de bewoners van Groningen. De NAM is zich er volledig van bewust dat een aardbeving met deze magnitude het gevoel van onveiligheid bij de bewoners die boven het Groningen gasveld wonen verder versterkt. Zolang er sprake is van gaswinning uit het Groningen gasveld is een grote kans op verdere aardbevingen en dit is ook voor de NAM een niet makkelijk te accepteren realiteit. De NAM kan zich daarom ook inleven in het onbegrip en de weerstand tegen de gaswinning in de regio. 

Rol NAM

De Minister van EZK bepaalt sinds dit gasjaar het winningsniveau en de wijze van winning uit het Groningen gasveld. De NAM heeft daarbij een winplicht. In de rapportage worden derhalve geen voorstellen gedaan voor eventuele beheersmaatregelen voor het Groningen gasveld. De NAM heeft wel getoetst of er uit de analyse van de bevingen technische inzichten ontstaan die de basis van het Instemmingsbesluit, inclusief de operationele strategie, in twijfel zouden kunnen trekken en waar de minister dus mogelijk elementen van het Instemmingsbesluit zou kunnen heroverwegen. Dit is naar onze huidige inzichten niet het geval.

Effect van de aardbeving

De aardbeving op 22 mei bij Westerwijtwerd had een magnitude van 3,4 op de Richter Schaal met een gemeten maximale grondversnelling van 0,03 g op 1,4 kilometer van het epicentrum van de beving. De grootst gemeten maximale grondsnelheid is 1,04 cm/s op 4,12 kilometer van het epicentrum. De beving is over een groot gebied gevoeld. Rond het epicentrum van de beving was de duur van de beving 1 of 2 seconden.

Kans beving aanwezig

De beving vond plaats na een relatief rustige periode van het Groningen gasveld voor wat betreft seismiciteit (zie ook de halfjaarlijkse rapportage van 1 mei 2019, ). In de twaalf maanden van 1 mei 2018 tot 1 mei 2019 had de zwaarst gemeten aardbeving een magnitude van 1.9 op de Richter Schaal (8 augustus nabij Appingedam). Echter, de berekende kans op een beving met een magnitude van 3,6 of hoger in 2019 is, zelfs na de productiereducties van de afgelopen jaren, nog steeds circa 13 procent (zie tabel 4.1, PAG 63 in “Seismic Hazard and Risk Assessment Groningen Field update for Production Profile GTS - raming 2019”).

Geen winning nabij beving

Het epicentrum van de Westerwijtwerd aardbeving ligt in het westelijk gedeelte van het meest aardbevingsgevoelige gebied van het Groningen gasveld rond Loppersum. De productie uit het Groningen gasveld in deze regio is al sinds 2014 sterk gereduceerd en sinds 2018 volledig gestopt. Door de voortdurende productie uit vooral het zuidoostelijke deel van het Groningen gasveld is in dat gebied de gasdruk verder gedaald. Hierdoor is naar verwachting gas vanuit noordwesten van het veld naar het zuidoosten blijven stromen, met als gevolg een daling van de gasdruk in het noordwesten en verdere bodemdaling en kans op aardbevingen rond Loppersum.

Verder onderzoek

De komende weken doet de NAM nog verder onderzoek naar deze beving en zal binnen twee weken een nadere analyse aanbieden van de mogelijke invloed van productiefluctuaties, een meer gedetaileerde analyse van de grondbeweging (inclusief de duur van de beving), de door de TCMG vastgestelde schade, de relatie tot breuken in het reservoir van het Groningen gasveld en het aardbevingsbronmechnisme.

Naar nul

In de rapportage geeft de NAM aan opgelucht te zijn dat, zover bekend, de aardbeving van Westerwijtwerd van woensdag 22 mei 2019 geen persoonlijk lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad. Het bedrijf realiseert zich dat deze beving de gevoelens van onveiligheid en boosheid onder Groningers verder heeft versterkt. Zo lang er geproduceerd wordt zullen er bevingen plaatsvinden en daarom blijft het bedrijf volledig meewerken aan het beleid van de minister van EZK om de productie uit het Groningen gasveld zo snel als mogelijk naar nul terug te brengen.

Bijlagen: