In 2018 is een nooddijk van bigbags in overleg met Rijkswaterstaat aangelegd om de plek te beschermen bij hoogwater. De zware storm van vandaag, in combinatie met springtij, heeft een deel van de zandfundatie en nooddijk weggeslagen. NAM zal zodra het hoge water gezakt is opnieuw de nooddijk met bigbags herstellen. NAM onderzoekt of ook verontreinigde grond is weggespoeld. De locatie wordt voor maart opgeruimd.

Boorwerkzaamheden

De locatie is in de jaren zestig door NAM aangelegd als gaswinningslocatie. Uiteindelijk heeft er nooit gaswinning plaatsgevonden maar is er tijdens boorwerkzaamheden in het verleden wel verontreiniging opgetreden.