Op het terrein aan de Molenslag bevindt zich nu alleen nog een asfaltvloer met goten en met meetapparatuur op de afdichtingsplug. Het terrein wordt schoongemaakt: vanaf dinsdag 16 april gaat een reinigingsbedrijf aan de slag met een zoab-reiniger, een hogedruk-/vacuümreiniger en een zuiger. De schoonmaak neemt een paar dagen in beslag.

Drie maanden monitoren

Tijdens een informatieavond voor omwonenden zijn de afrondende werkzaamheden toegelicht. Om er zeker van te zijn dat de afsluiting goed is verlopen, gaat de NAM de locatie nog drie maanden monitoren met de aanwezige meetapparatuur. Als blijkt dat er inderdaad geen gas meer lekt uit de oude put, ruimt de NAM de locatie helemaal op en draagt hem over aan de gemeente Westland.

Tot eind jaren negentig was het terrein aan de Molenslag in Monster van de NAM, die daar olie en aardgas won. Na het beëindigen van de winning sloot de NAM de putten af volgens de toen geldende procedure. In 2017 werd tijdens een onderzoek echter een kleine hoeveelheid methaangas aangetroffen. De NAM heeft toen met de gemeente en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) afgesproken de put te herstellen.