De minister geeft ook aan de gaswinning uit Groningen eerder te kunnen beƫindigen. Deze ontwikkeling in de versnelde afbouw van Groningen is niet verrassend. De minister had de wens om sneller af te bouwen al eerder aangekondigd, bij de publicatie van het ontwerpbesluit voor het komende gasjaar.

Zoals vastgelegd in de mijnbouwwet produceert de NAM het Groningenveld in opdracht van de Staat. Dit zullen we ook komend gasjaar op een verantwoordelijke en betrouwbare manier doen.