De NAM-locatie aan de Gasthuisdijk bij Wanneperveen is al een aantal jaren buiten gebruik. De bodem is in de jaren negentig gesaneerd. Aanvullend bodemonderzoek door Arcadis heeft een restverontreiniging aangetoond. De NAM heeft aangegeven de verontreiniging buiten de locatie met voorrang op te willen ruimen.

De huidige verontreiniging is niet zodanig dat het hele terrein direct gesaneerd moet worden. Daarmee mag de NAM wachten tot de locatie wordt opgeruimd. Wel heeft de NAM toegezegd de grond buiten het hekwerk van de locatie op korte termijn schoon te maken. Hiervoor heeft de NAM in juli een (deelsanerings)plan ingediend bij de provincie. “We verwachten in de winter te kunnen beginnen nadat we de benodigde vergunningen van de provincie hebben ontvangen”, zegt NAM-woordvoerder Ewoud Nysingh. “Hopelijk bieden de stikstofregels dan ook weer ruimte, want vertraging zoals we nu ondervinden bij de sanering van de NAM-locatie in Tubbergen zou erg jammer zijn.”