De winnende innovatie: Compressed Air Energy Storage (CAES)

De door Storelectric voorgestelde technologie betreft het zogenoemde Compressed Air Energy Storage (CAES). In de vorm van samengeperste lucht kan een overschot aan wind- of zonne-energie opgeslagen worden voor momenten dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. De samengeperste lucht wordt onder de grond opgeslagen. Op het moment dat de opgeslagen energie nodig is, wordt de lucht weer vrijgelaten waarbij energie opgewekt wordt.

Grootschalige opslag energie cruciaal

Opslag is een van de grote uitdagingen rondom duurzame energie. De zon schijnt in de zomer en overdag, terwijl de grootste vraag naar energie ‘s avonds en in de winter is. Belangrijk dus om daarvoor een duurzame oplossing te ontwikkelen, dat niet alleen op de NAM-systemen werkt, maar uiteindelijk breder ingezet kan worden.

In de afgelopen maanden hebben Storelectric en het NAM Energietransitieteam hard gewerkt om te kijken hoe de ideeën vormgegeven kunnen worden. Storelectric werkt op dit moment voortvarend aan een haalbaarheidsstudie voor hun innovatieve idee. We verwachten dat de haalbaarheidsstudie deze zomer zal worden opgeleverd.

NAM lid van Energy Storage NL

Omdat de NAM veel potentie ziet in het ondergronds opslaan van energie, is de NAM ook lid geworden van Energy Storage NL. Dit is het centrale platform in Nederland voor kennis en ‘best practices’ op het gebied van energieopslag en conversie. De NAM wil in samenwerking met ESNL en haar leden bereiken dat grootschalige energieopslag in Nederland ontwikkeld kan worden.