Er zijn in Assen al diverse initiatieven en wensen op het gebied van energietransitie. De versnellingskamer ‘Energie van Assen’ moet helpen om ze daadwerkelijk of sneller van de grond te krijgen. “Een versnellingskamer werkt als een snelkookpan”, zegt René Jansen van de NAM. Deelnemers zijn onder andere bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en natuurorganisaties. De reacties waren enthousiast en er was goede inbreng, aldus Jansen. De eerste versnellingskamer kwam uit op twee gebieden waar mogelijk energiehubs gevormd kunnen worden. Hierin komen verschillende initiatieven bij elkaar.

Twee kerngebieden

Voorlopig gaat het ten eerste om een gebied in Assen Zuid, waar ingezet zou kunnen worden op zonne-energie en waterstof, gekoppeld aan industrie en de TT. Het tweede gebied is in Assen West. Daar wordt gedacht aan warmte met geothermie voor de Larikswijk en eventueel voor het warmtenet in Assen Zuid. Deze zomer wordt besloten of inderdaad deze twee kerngebieden worden uitgewerkt en wie daarbij nodig zijn. De tweede versnellingskamer ‘Energie van Assen’ volgt dan rond oktober, om uit te zoeken wat er mogelijk is.

Energiehubs

“Voor een succesvolle energiehub heb je drie dingen nodig: hergebruik van gas-infrastructuur, integratie van energiecomponenten, en partners”, licht René Jansen toe. “Door integratie en samenwerking wordt er van alles mogelijk. Zo zijn veel NAM-locaties - bij Assen zijn er vier - met hun pijpleidingen, elektriciteitskabels, betonvloer en vergunningen ideaal voor een tweede leven in een energiehub. Gekoppeld aan een zonnepark zou je er bijvoorbeeld waterstof kunnen produceren voor een tankstation. En voor een warmtenet in een woonwijk heb je behalve de kennis, ook een bedrijf nodig dat het kan aanleggen. De partners kunnen elkaar aanvullen en versterken.”