Onder de vlag van Duurzaam Ameland werken bedrijven, bewoners en gemeenten aan projecten om het eiland vergaand te verduurzamen. Als partner werkt de NAM aan een aantal projecten mee. Een van de aandachtspunten van Duurzaam Ameland is duurzaam opgewekte elektriciteit. Zo hebben de Amelander Energiecoöperatie, de gemeente en Eneco een groot zonnepark gerealiseerd. Er komen mogelijk meer zonneparken, en steeds meer inwoners hebben zonnepanelen op hun dak. Ook de NAM wil voor de verduurzaming van de productieprocessen op en rond het eiland gebruik gaan maken van duurzame elektriciteit.

Start in 2020

De capaciteit van de huidige kabels naar het vasteland is op termijn niet voldoende. Daarom wordt nu uitgezocht hoe het beste twee extra kabels kunnen worden aangelegd, rekening houdend met de bijzondere natuurwaarden van de Waddenzee. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2020 en is de verbinding eind 2021 in gebruik.

Lees meer over de wadkabels op de website van Liander.