De lekkage is door NAM waargenomen, de betreffende installatie is vervolgens ingesloten. Als gevolg van het insluiten van de betreffende installatie is een deel van de gasopslag tijdelijk uit bedrijf genomen. Onderdeel van deze veiligheidsprocedure is het affakkelen van het aardgas dat op dat moment in de installaties en leidingen aanwezig was. Dit heeft korte tijd geleid tot een grotere fakkel dan de omgeving gewend is. NAM onderzoekt de lekkage en voert de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit.