Prognose van de productie uit de kleine velden (bron: EBN)

Deze dalende trend is al begin deze eeuw ingezet en zal dus niet veranderen. Daarnaast worden er door de NAM geen nieuwe velden via bestaande gasputten aangeboord.

Kleine velden zijn, het woord zegt het al, beperkte gasvoorraden in vergelijking met het immense Groningen-gasveld. In de bestaande klein gasvelden zit tientallen tot honderden malen minder gas. Het gas kent bovendien een andere samenstelling dan het Groninger gas.

Versneld leeg produceren kleine velden kan niet zomaar

Na de start van de productie van een klein gasveld neemt de productie alleen maar af. Meer dan de winbare hoeveelheid kan de NAM niet uit het veld produceren. Het efficiënt produceren van bestaande en, wat niet vaak voorkomt, nieuwe kleine gasvelden kunnen de productie uit kleine velden enigzins op peil houden maar niet verhogen. Per saldo neemt de gaswinning uit kleine velden elke dag steeds iets meer af.

Winningsplan bepaalt volume en veiligheidskaders

De wettelijke basis om aardgas te mogen winnen staat in het winningsplan. In dit plan geeft de NAM de verwachte productieduur en de verwachte productiehoeveelheden aan. In het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat, waarmee het winningsplan vastgesteld wordt en gaswinning mogelijk wordt, zijn de kaders voor de productie opgenomen.

Winningsplannen worden geactualiseerd aan de hand van nieuwe inzichten

De NAM en andere operators hebben de laatste vier jaar tientallen van deze winningsplannen moeten aanpassen op verzoek van het ministerie. In die winningsplannen zijn alle gegevens geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten. Niet alleen over bijvoorbeeld bodemdaling en seismiciteit, maar ook over de verwachte productieduur en -hoeveelheden.

Die aanpassingen hebben alleen betrekking op de eigenschappen van het specifiek gasveld en de productie uit dat specifieke gasveld. Voor ieder veld verwacht de overheid dat een operator het veld zo doelmatig als mogelijk wint. De aanpassingen staan geheel los van de productie uit het Groningen gasveld en zouden ook bij een gelijke productie uit Groningen doorgevoerd zijn.

Iedere aanpassing in een winningsplan heeft dan ook niet per se een verhoging of tempoverandering van de productie als reden of gevolg, maar is een gevraagde aanpassing om een veld veilig en verantwoord te kunnen winnen.