De diverse ontwikkelingen zijn verwoord in de Strategienota Energy Hub GZI Next Emmen. Het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) is zeer geschikt voor een energiehub, met een mix van duurzame energiebronnen. De laatste bebouwing is inmiddels van het terrein gehaald. Boven de grond zijn er nog asfalt, wegen en hekwerken en onder de grond liggen leidingen voor onder meer elektriciteit en gas. Er zijn plannen voor onder andere zonne-energie, waterstof en groen gas. Ze kunnen nu verder worden uitgewerkt.

Lees meer over GZI Next