Foto van de deelnemers aan de Hansa Green Tour op het bordes van het NAM-kantoor in Assen

De tiende Hansa Green Tour startte woensdagochtend in Amsterdam. Tien duurzame voertuigen rijden vervolgens naar de voormalige Hanzesteden Zwolle, Groningen en Bremen en komen 21 juni in Kopenhagen aan. Onderweg zijn er verschillende netwerkbijeenkomsten en bezoeken, waaronder bij de NAM.

Visie op energietransitie

Het gezelschap bestaat uit afgevaardigden van bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Ook gedeputeerden Nienke Homan (provincie Groningen) en Tjisse Stelpstra (provincie Drenthe) waren erbij. Bij de NAM werden ze geïnformeerd over de GZI ‘Energy Hub’, een voormalige gaszuiveringslocatie die wordt hergebruikt in de energietransitie. “Naast de productie van groen gas, zonne-elektriciteit en waterstof is het de ambitie om op deze locatie ook een waterstoftankstation en een centrum voor informatie en onderwijs over duurzame energietechnologieën te realiseren”, aldus Eilard Hoogerduijn van de NAM. “Het energiehubconcept kan op veel bestaande gasproductielocaties in Nederland een positieve bijdrage leveren aan de nationale klimaatdoestellingen.”

Duurzame auto’s en een motor

De deelnemers van de Hansa Green Tour rijden in negen verschillende duurzame auto’s en op een motor: elektrisch, op groen gas en hybride.