‘Oude’ schademeldingen betreffen meldingen in Groningen tot en met 31 maart 2017. Sindsdien handelt niet langer de NAM, maar TCMG (Tijdelijke Comissie Mijnbouwschade Groningen) schademeldingen af. Dat de NAM daarmee op afstand is gezet en een onafhankelijke partij over de nieuwe meldingen gaat, is een goede stap geweest. De NAM betaalt vervolgens de rekening of regelt schadeherstel.

Afgehandeld

Van de 78.532 oude schademeldingen tussen 2012 en 30 juni 2017 zijn er nu 78.006 (99,3%) afgehandeld. Eventuele geschillen zijn voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging. Eén keer heeft de NAM een uitspraak van de Arbiter naast zich neergelegd, maar is wel tot een oplossing gekomen met de schademelder.

Ruim 500 schademeldingen (0.7%) zitten nog in het proces van Arbiter Bodembeweging. Deze worden de komende maanden afgerond, de Arbiter Bodembeweging heeft nagenoeg alle zaken reeds ingepland voor een schouw en zitting. In naar schatting 45% van de gevallen lukt het schademelder en NAM om voorafgaand of tijdens de zitting bij de arbiter alsnog tot overeenstemming te komen. Ruim 90% van de uitspraken zijn direct door de NAM opgevolgd en geaccepteerd door de schademelder. Een aantal situaties duurt langer, omdat ze complexer zijn.

Complex

Dit kan zijn wanneer de NAM met een vaststellingsovereenkomst en een bouwdepot werkt voor herstel van de woning. Meestal leidt dit tot overeenstemming en over drie woningen wordt hieraan nog gewerkt met de bewoners.

Ook kan een schademelder niet akkoord gaan met de uitspraak van de Arbiter en komt het voor dat een schademelder niet reageert op NAM’s opvolging van de uitspraak. Dit zijn momenteel nog 35 zaken.

Verder is in één geval de Commissie Bijzondere Situaties (CBS) nog in beeld en worden ook andere oplossingen overwogen, zoals aankoop van de woning.

De minister van Economische Zaken en de Provincie Groningen hebben de NAM gevraagd deze oude schademeldingen af te handelen en straks na de uitspraken de laatste 523 oude meldingen. De Arbiter probeert voor 1 september schouwingen of zittingen te hebben. Ook de NAM wil de schadegevallen zo snel mogelijk afhandelen, in het belang van alle betrokkenen.