Na het constateren van de lekkage is de installatie direct stop gezet en zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding van de vloeistof te voorkomen. In de loop van de middag is NAM begonnen met de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Dit zal enkele dagen duren.

NAM heeft het Staatstoezicht op de Mijnen als bevoegd gezag na het incident direct geïnformeerd. Daarnaast is er ook afstemming gezocht met andere betrokken instanties zoals de gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen. Ook zijn de omwonenden en de landeigenaar door NAM geïnformeerd. Tevens is NAM een intern onderzoek gestart naar de oorzaak om herhaling te voorkomen. NAM betreurt de lekkage en zal de bevindingen publiceren.

Wat is ontzwavelingsvloeistof?

Ontzwavelingsvloeistof wordt ingezet om aardgas te ontdoen van waterstofsulfide (H2S). In sommige gevallen - zoals bij Collendoornerveen - zitten lage concentraties H2S van nature in het aardgas. Aardgas met H2S noemen we zuurgas, wat zonder behandeling niet geschikt is om in het landelijke gasnetwerk te worden ingevoegd.

Wat merkt de omgeving?

Het betreffende slootdeel is over een lengte van ca. twintig meter afgedamd en afgezet, buiten de afzetting is geen gevaar voor de omgeving. Wel kan lokaal een hinderlijke geur te ruiken zijn.