NAM-locatie De Wijk-5 (komend vanuit Hoogeveen net binnen de bebouwde kom van Echten) is al jaren niet meer in gebruik. De NAM wint er geen aardgas meer en de ondergrondse put is opgeruimd, maar de infrastructuur die we locatie noemen, ligt er nog wel. Deze infrastructuur wordt in de komende maanden opgeruimd. Als de infrastructuur verwijderd is, wordt het stuk land in de oorspronkelijke staat teruggebracht. 

Meer weten over het opruimen van locaties? Op de pagina Opruimen van locaties worden de zeven fases van het opruimproces beschreven.