NAM directeur Johan Atema: ”Ik vind deze insinuatie absurd. De suggestie dat NAM ooit heeft gedreigd de Groningen productie eenzijdig in te sluiten, is belachelijk. Ook de wijze waarop volksvertegenwoordigers reageren zonder enige wederhoor en NAM-collega’s wegzetten als harteloze schoften is mijns inziens ongehoord”.

NAM kent het document niet waar RTV Noord aan refereert en heeft nooit gedreigd Groningen in te sluiten. Ook het ministerie geeft in een schriftelijke reactie aan RTV Noord aan dat “het dreigement zoals door jullie genoemd is door EZK-medewerkers nooit zo gehoord of zo ervaren”.