NAM platform K83 voor

Tot voor kort was het platform K83 nog een bemand platform dat vier keer per jaar werd onderhouden. Inmiddels is het platform vereenvoudigd en onbemand en wordt het een keer per jaar onderhouden vanaf het 'Walk to Work'-schip de Kroonborg. Vervoer per helikopter is daarmee niet meer nodig. De K83 krijgt opnieuw een makeover: verouderde apparatuur wordt vervangen door het 'plug and play'-systeem van leverancier Vonk.

Vonk heeft dit systeem enkele jaren geleden ontwikkeld op verzoek van de NAM en het is al op drie NAM-platformen geïnstalleerd. Dit zogenoemde hybride powerpakket bestaat uit 152 zonnepanelen die hun energie opslaan in 48 batterijen van elk 200 kilogram. Niet direct gebruikte stroom kan zo gebruikt worden als de zon niet schijnt. Het platform produceert hiermee voldoende elektriciteit om het laatste gas uit de velden te halen en is klaar voor een energieneutrale toekomst.

NAM platform K83 na

Betaalbaar gas
De introductie van dit systeem is onderdeel van een grote operatie van de NAM om te besparen op de kosten van gaswinning. Dat is nodig omdat de grote gasvelden in de zeebodem leeg zijn. Op deze manier halen we de kleinere voorraden economisch rendabel uit de grond en leveren we betaalbaar gas aan Nederlandse huishoudens.

Kansen op de Noordzee
Al veertig jaar wint de NAM gas op zee en blijft ook investeren in het zoeken en ontwikkelen van nieuwe gasvelden onder de Noordzee. Ook voor nieuwe energie biedt de Noordzee kansen. Lege gasvelden, platformen en de overige infrastructuur zoals de pijpleidingen kunnen worden hergebruikt in de energietransitie.

Lees meer over aardgaswinning op zee