De monitoring wordt gedaan met de geodetische techniek ‘Satelliet Radar Interferometrie’ (InSAR). Deze rapportage vindt plaats in het kader van het Plan van Aanpak monitoring en bouwkundige opnames De Wijk fase 2.

Patronen visualiseren

De bodembeweging wordt inzichtelijk gemaakt op basis van InSAR-metingen, in combinatie met de GPS- en waterpasmetingen. Bodembeweging als gevolg van diepe processen in de ondergrond heeft aan de oppervlakte een samenhangend patroon. Dit wordt gevisualiseerd als het patroon van de meetpunten op- en nabij de locaties van de GPS-stations en de waterpas peilmerken.

Plan van Aanpak monitoring en bouwkundige De Wijk fase 2

In de gasreservoirs van De Wijk wordt stikstof geïnjecteerd om het (resterende) gas te kunnen winnen. Vanaf 2018 gebeurt dit ook in de ondiepere gas reservoirs (ca. 500 meter diepte). Door de stikstofinjectie wordt het resterende gas naar de productieputten verplaatst en wordt de druk in de reservoirs gestabiliseerd. De bodemdaling is daardoor naar verwachting beperkt. Aan de instemming met het winningsplan De Wijk fase 2 zijn voorwaarden verbonden met betrekking tot monitoring en bouwkundige opnamen. Hiervoor is het bovengenoemde Plan van Aanpak monitoring en bouwkundige opnames geschreven. Het plan geeft invulling aan een aantal wettelijke vereisten. Als aanvulling daarop beschrijft het plan ook dat de NAM InSAR data zal publiceren.

Download het InSar-rapport De Wijk

Lees meer over De Wijk