Het KNMI-netwerk bestaat uit seismometers in 200 meter diepe putten en uit versnellingsmeters die aan het oppervlak staan. Voor de Hazard- en Risico-Assessment (HRA) gebruikt de NAM de data afkomstig van deze KNMI-versnellingsmeters, seismometers en andere meetapparatuur. Uit de kamerbrief blijkt dat het KNMI alleen bij een aantal versnellingsmeters incorrecte gegevens heeft gevonden. De overige meetapparatuur blijkt wel correct te zijn afgesteld.
De KNMI verwacht dat het effect van de meetfout in de versnellingsmeters klein is.

De NAM verwelkomt de stappen die de Ministeries nemen om de consequenties van de meetfout in kaart te brengen en zal hier haar medewerking aan verlenen. We verwachten de resultaten hiervan binnen 6 weken.

Net als de ministeries EZK en I&W en SodM hecht de NAM aan een onafhankelijke beoordeling van de gegevens die ten behoeve van de HRA-berekeningen worden gebruikt