Geen toegevoegde waarde

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) steunde tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer op 27 november 2019 het offline halen van het netwerk. De minister noemde het netwerk van het KNMI in Groningen ‘veel uitvoeriger’ en benadrukte dat er geen behoefte is aan het sensorennetwerk. Het heeft geen toegevoegde waarde, aldus Wiebes.
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had eerder aan het ministerie van EZK aangegeven dat het netwerk nauwelijks toegevoegde waarde heeft voor het toezicht of voor wetenschappelijk onderzoek.Met het netwerk van 350 sensoren is in 2014 begonnen. Inmiddels zijn 10 aardbevingen met magnitude 2.5 en hoger geanalyseerd, inclusief schadeopnames na iedere beving. De rapporten zijn te vinden op de pagina Onderzoeksrapporten.

NAM op afstand

‘NAM op afstand’ is een breed gedragen wens, ook onder de bevolking van Groningen. Sinds 2018 is de NAM niet meer betrokken bij de afhandeling van aardbevingsschade en bouwkundig versterken. Uit een enquête die wij onlangs hebben gehouden onder alle deelnemers bleek dat een groot gedeelte van de deelnemers er moeite mee heeft dat de NAM is betrokken bij het netwerk. Mede daarom trekt de NAM zich uit het gebouwsensorennetwerk terug.

De NAM is overigens niet inhoudelijk betrokken bij het tiltmeterproject van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen).