SGS Search en VSM Sloopwerken hebben de locatie bovengronds zorgvuldig gesloopt; de materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Inmiddels staan alleen de grote stalen fakkel en de betonnen schoorsteen er nog. Met gecontroleerde explosies zal de springmeester de twee laatste bouwwerken laten omvallen.

Livestream
Wie het niet wil missen, kan zaterdag 17 augustus vanaf 10:50 uur de livestream volgen via NAM’s YouTube-kanaal en Facebook.

Begin van GZI Next
Zowel oud-medewerkers als omwonenden voelen zich betrokken bij de GZI. Het opblazen van de schoorsteen en de fakkel markeert het einde van de sloop en het begin van GZI Next. Er blijft een 38 hectare groot vlak terrein over met een aantal wegen en hekwerken en onder de grond leidingen voor onder meer elektriciteit en gas. Dit maakt het terrein zeer geschikt voor een zogenoemde Energy Hub, met een mix van duurzame energiebronnen zoals waterstof, groen gas en zonne-energie.

Meedenken over toekomst GZI
De NAM werkt al met verschillende partners samen aan GZI Next. Ook buren en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de voormalige GZI.