Ruim honderd mensen kwamen naar de startbijeenkomst. De bedoeling van het Omgevingsproces is om samen met bewoners en bedrijven vooraf duidelijke afspraken vast te leggen. Als gaswinning doorgaat, onder welke voorwaarden gebeurt dat dan? En wat krijgen de bewoners er voor terug? De afspraken worden gemaakt met de drie decentrale overheden gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân, met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en met NAM.

Ontzorgen en investeren

Het Omgevingsproces is gericht op twee sporen: het Ontzorgingsproces en de Investeringsagenda. Bij het Ontzorgingsproces gaat het om het minimaliseren van risico’s , om monitoring en om afspraken over hulp en vergoeding bij eventuele schade. Maar het Omgevingsproces gaat over meer dan gaswinning. Het uitgangspunt van de Investeringsagenda is dan ook dat de regio erop vooruit gaat, mocht er gaswinning komen. De investeringen worden verdeeld over energietransitie, verziltingsproblematiek en de sociaal-economische ontwikkeling van het gebied.

Ideeën en wensen van bewoners

Wat alle onderwerpen betreft, willen de betrokken partijen graag de zorgen, ideeën en wensen van de bewoners en andere belanghebbenden horen, om samen tot een Omgevingsvisie te komen. De startbijeenkomst was een goede aanzet. De aanwezigen kregen informatie en konden in groepjes in gesprek met afgevaardigden van gemeente, provincie, waterschap, ministerie en de NAM. Er komen verschillende vervolgbijeenkomsten. Tijdens de startbijeenkomst zijn daarvoor al aanmeldingen binnen gekomen.

Besluit over gaswinning

Het Omgevingsproces gaat de minister helpen bij het uiteindelijke besluit over gaswinning bij Ternaard. Er gelden strikte voorwaarden. Zo zal er geen gaswinning plaatsvinden bij aantasting van natuurwaarden of bij een grote kans op bodemdaling van de Waddenzee.