“Denk daarbij bijvoorbeeld aan investeringen in duurzame energie. De randvoorwaarde daarbij is overigens altijd dat we gaan ontzorgen. Wij verwachten geen schade toe te brengen door onze voorgenomen activiteiten, maar als we daarin toch ongelijk hebben dan stoppen we bij onverwachte aardbevingen en hogere bodemdalingsniveaus de gaswinning en vergoeden de schade.”

Aardgas blijft nodig

De komende decennia blijft aardgas nodig en daarmee een belangrijk onderdeel van de Nederlandse energiemix, totdat we ons land volledig van duurzame energie kunnen voorzien. Aardgas uit eigen land heeft de voorkeur boven import; het winnen van gas uit bestaande en nieuwe gasvelden op land en op zee blijft daarom nodig. Johan Atema: “We weten dat lang niet iedereen daarop zit te wachten, met wat voor reden dan ook. Daarom moeten we investeren in het gesprek, de samenwerking en ook letterlijk in de regio.”

Dialoog

Met bewoners, bedrijven en lokale overheden wil de NAM de dialoog aangaan over het effect en de betekenis van onze activiteiten. Niet alleen over de mogelijke impact en hoe we zorgen kunnen wegnemen, ook wat het in positieve zin voor hen kan betekenen. De NAM kan met haar kennis en ervaring de regionale energietransitie ondersteunen. Atema: “Ook willen we de regio laten meedelen in de opbrengsten, om bijvoorbeeld de leefbaarheid te versterken. De NAM profiteert, dus mag de lokale omgeving ook profiteren wanneer wij daar aan het werk gaan.”

Totaalbeeld

In verschillende regio’s is de NAM al op deze manier in gesprek, bijvoorbeeld in het FrieseTernaard. Uiteindelijk beslist de minister van EZK over gaswinning. Atema heeft overigens niet de indruk dat iedereen in de omgeving voorstander wordt van gaswinning. “Het gaat om het totaalbeeld, niet om een eenvoudig ja of nee. Bij een nieuw gasveld zoals dat bij Ternaard, zal niet iedereen het eens zijn met de voorgenomen gaswinning. Maar ik wil wel graag dat brede middengroepen vinden dat het proces goed doorlopen is, dat we goede afspraken hebben gemaakt over de ontzorging en dat de meerwaarde wordt gezien van investeringen die wij in de regio willen doen. Dat moet het perspectief en vertrouwen geven dat wij in de toekomst in hun omgeving actief kunnen zijn”, aldus Atema.