De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijkse prijs van het Nationaal Restauratiefonds voor het behouden van een monumentaal pand door het een nieuwe bestemming te geven. Dit jaar zijn er negen winnaars, waaronder de Molukse Eben Haezer kerk in Appingedam. “Het zijn allemaal voorbeelden van geslaagde herbestemmingen van religieus erfgoed”, zei Van Vollenhoven. “Kerken of kapellen, die door het doorzettingsvermogen van deze initiatiefnemers behouden blijven. En daarvoor heb ik grote waardering.”

Molukse kerk

Het bescheiden gebouw in Appingedam dateert uit 1960 en was de eerste Molukse kerk in de eerste Molukse woonwijk in Nederland. Een aantal jaren geleden verkeerde het in slechte staat. De Molukse gemeenschap wilde het echter nog steeds graag gebruiken, ook voor ontmoeting en culturele activiteiten. In 2013 kreeg het de status van rijksmonument wegens de cultuurhistorische en architectonische waarde en een jaar later werd het overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De SOGK heeft werk gemaakt van de restauratie, versterking en herbestemming. Het is nu een kerk, wijkgebouw en ontmoetingscentrum. Ook is er een informatiepunt over de Molukse geschiedenis en zijn er rondleidingen mogelijk.

SOGK en de Molukse gemeenschap in Appingedam zijn erg blij met het vernieuwde gebouw. Om ook nog een prijs te winnen, is een mooie opsteker.

Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma

NAM heeft bijgedragen vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma, via het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed van Kansrijk Groningen. Met het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma investeren we in regio’s waar we actief zijn.

Bekijk ook de berichten op de website van de SOGK en het Nationaal Restauratiefonds.