In december vorig jaar is de NAM begonnen met de sanering rondom locatie Tubbergen-7.In overleg met Staatsbosbeheer zijn de bomen gekapt en in september zou het ontgraven van de grond beginnen. Bij deze werkzaamheden vindt het nodige grondverzet plaats met voertuigen en graafwerktuigen. De locatie Tubbergen-7 ligt in natuurgebied Springendal, waar de kamsalamander en de levendbarende hagedis zijn aangetroffen. Omdat deze amfibieën op de lijst van beschermde diersoorten staan, kon het werkterrein niet worden vrijgegeven voor de geplande saneringswerkzaamheden. De NAM heeft daarom dit voorjaar een natuurvergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aangevraagd bij de provincie.

Meer informatie over de bodemsanering op locatie Tubbergen-7

Meer informatie over het aantreffen van beschermde diersoorten