In december vorig jaar is NAM begonnen met de start van de sanering rondom locatie Tubbergen-7 in het natuurgebied Springendal. Hierbij is uitgebreid overleg geweest met Staatsbosbeheer. In hoofdlijnen kan het project opgedeeld worden in vier fases, namelijk de voorbereidingen van het werkterrein, het verwijderen van het bos, het ontgraven van de grond en het herstel van het terrein.

Inmiddels zijn de eerst twee fases uitgevoerd. De vervolgstappen zijn nu het verwijderen van de stobben en ontgraven van de grond. De ecologische deskundige heeft echter vorige week aangegeven dat het werkterrein nog niet vrijgegeven kan worden voor de laatste twee fases. De reden hiervoor is, dat de beschermde kamsalamander en levenbarende hagedis op het terrein onder de boomstobben overwinteren. Als gevolg hiervan mogen deze stobben niet gerooid worden en kan het terrein niet afgegraven worden. De beschermde diersoorten moeten eerst uit hun winterslaap ontwaken en naar andere plekken trekken. Daarna dient om het gehele werkterrein een amfibieënscherm geplaatst te worden zodat deze beschermde diersoorten niet meer terug kunnen komen.

NAM vraagt vanwege de aanwezigheid van deze beschermde diersoorten een extra ontheffing aan bij de provincie. Om te voorkomen dat de werkzaamheden met vele transporten plaatsvinden in het toeristisch hoogseizoen is besloten om de werkzaamheden uit te stellen tot begin september dit jaar. Ook voor de natuur is dit de meest geschikte periode voor het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden die dan nog ongeveer twee maanden duren. In de tussenliggende periode tot september worden er wel diverse maatregelen getroffen om te zorgen dat de betreffende beschermde diersoorten niet meer kunnen terugkeren naar het werkterrein. Deze aangepaste planning past binnen de eerder afgegeven saneringsvergunning door de provincie Overijssel.