In deze brief heeft de NAM toegezegd dat twee weken later er tevens een speciale rapportage zal worden toegezonden met daarin een meer gedetailleerde analyse van deze beving. Deze rapportage is vanochtend conform deze afspraak verstuurd.

De rapportage geeft een o.a. een analyse van de grondbeweging (inclusief de duur van de beving), het gebied waar de aardbeving goed te voelen was, de relatie tot breuken in het reservoir van het Groningen gasveld en het aardbevingsbronmechanisme etc.

De uitkomsten van deze analyse ondersteunen de conclusies zoals weergegeven in de 48-uurs evaluatie. Het is dan ook niet nodig om de inzichten zoals beschreven in de 48-uurs evaluatie aan te passen of te herzien.

Bijlagen:

Brief speciale rapportage Westerwijtwerd

Special Report – Westerwijtwerd Earthquake