Uit de raming van netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) blijkt dat een lagere vraag naar Groningen gas vooral komt door de snellere afbouw van de export naar Duitsland en door de extra inkoop van stikstof. Met stikstof kan hoogcalorisch gas worden omgezet naar pseudo-Groningengas. Door de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek daalt de gaswinning volgens de raming vanaf 2022 tot ruim onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard kuub. In de periode daarna wordt de gaswinning uit het Groningenveld volledig beƫindigd.

De raming van GTS dient als basis voor het vaststellingsbesluit waarmee minister Wiebes in oktober bepaalt hoeveel gas de NAM volgend jaar moet winnen uit het Groningenveld.