Met een tijdelijke installatie wordt water uit twee aardgasproductieputten verwijderd, zodat het gas weer beter toestroomt. Bij het schoon produceren van de putten daarna, wordt gas afgefakkeld.

Er zullen meer transporten naar en van de locatie zijn en er zal meer licht en geluid van de locatie komen. De werkzaamheden vinden dag en nacht plaats. Werkzaamheden die veel geluid maken, worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. Wanneer er gas wordt afgefakkeld, zal dit ook ‘s nachts gebeuren. Tijdens het Pinksterweekend worden de onderhoudswerkzaamheden stilgelegd.