Met de testfaciliteit hoopt de NAM ruimte te geven aan zuiveringsbedrijven met nieuwe ideeën en technieken, als mogelijk alternatief voor de huidige waterinjectie in Twentse gasvelden.

Blijven kijken naar nieuwste technieken

Op verzoek van de NAM heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV begin 2019 een tussentijds onderzoek gedaan naar waterzuiveringstechnieken. De hoofdconclusie was dat er vooralsnog geen milieuvriendelijker alternatief is voor de verwerking van productiewater dat meekomt bij oliewinning. De NAM blijft graag met externe partijen kijken naar de nieuwste technieken.

Randvoorwaarden testfaciliteit

De zuiveringsbedrijven die hun belangstelling hadden getoond, waren uitgenodigd voor de workshop. Het doel was om al hun vragen te beantwoorden, maar ook om informatie te verkrijgen over randvoorwaarden voor een testfaciliteit. Een belangrijk onderdeel is het zuiveren van het zoute productiewater tot een waterstroom die geloosd mag worden op lokaal oppervlaktewater.

De NAM zal de inbreng van de deelnemende partijen gebruiken in de vervolggesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Staatstoezicht op de Mijnen om de testfaciliteit verder vorm te geven.