Het Marum-gasveld is een klein gasveld en produceert sinds 1978. In de regio liggen meerdere van deze kleine velden. In het verleden hebben zich een tweetal kleine aardbevingen voorgedaan in dit gebied (1999, 2003) dit is echter de eerste keer dat er in het Marum-gasveld een aardbeving is opgetreden. Naar aanleiding van deze aardbeving is er inmiddels contact geweest met de gemeente Westerkwartier en SodM.

Het gaat bij het Marum-gasveld om een zogenaamd klein gasveld dat geen relatie heeft met het Groningen gasveld daarom kan eventuele schade gemeld worden bij NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen, of via het online schadeformulier.