Afsluiten putten

In de week van 2 tot 6 maart is de opruimtoren op de locatie aan de Eerste Groenendijk ZZ, begonnen om de bestaande gaswinningsput op deze locatie af te sluiten van het gasveld Emmen. Dit gasveld bevindt zich op een diepte van circa 2.500 meter en is in zijn geheel al sinds eind 2017 niet meer in gebruik.

Opruimtoren

De opruimtoren is een verplaatsbare en mobiele installatie die vergezeld gaat van divers groot materieel. Na circa anderhalf tot twee weken wordt deze opruimtoren verplaatst naar de locatie aan de Maneschijn. Ook daar wordt ongeveer anderhalf week gewerkt om de put van de diepe ondergrond af te sluiten. De terreinen waarop deze putten zijn gelegen, worden niet direct na deze activiteiten opgeruimd. Andere partijen kijken namelijk ondertussen de komende maanden samen met NAM naar mogelijkheden tot hergebruik van de locatie voor toekomstbestendige duurzame energie, zoals we dat bij elke locatie doen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Dit brengt extra transportbewegingen met zich mee. Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Het afsluiten van de gasproductieput vindt onafgebroken plaats; er wordt dus ook ’s nachts doorgewerkt. Daarvoor staat er extra verlichting rondom de opruimtoren.

Wij doen uiteraard ons best om de gevolgen voor u als buren tot een minimum te beperken. Een dergelijke activiteit gaat echter niet ongemerkt voorbij, alleen al door bijvoorbeeld de vele vrachtbewegingen of het licht dat op de locatie nodig is en dat u van verre zou kunnen zien. De planning is dat we eind maart op beide locaties vertrokken zijn.

Vragen

Op onze pagina over opruimen kunt u alle belangrijke informatie vinden over het gehele proces van opruimen van locaties.
Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de afdeling Communicatie. Deze afdeling is te bereiken via NAM’s telefooncentrale op nummer 0592-369111.

Belangrijk

Mocht u aanhoudelijk overlast ondervinden van onze activiteiten, dan kunt u ook 24 uur per dag contact opnemen met onze Meldkamer te Assen via telefoonnummer 0592-364000.