In deze brief van NAM is over verschillende onderwerpen geschreven met het doel om misverstanden te verhelpen en vragen te beantwoorden met betrekking tot de monitoring van bodemtrilling en de plaatsing van geofoons in Spijkenisse en omgeving.

Vanaf de jaren ‘90 wordt in Nederland seismische activiteit in de ondergrond gemonitord en worden bodemtrillingen geregistreerd door het geofoon-netwerk van het KNMI (een geofoon is een soort microfoon die bedoeld is om trillingen vanuit de diepe ondergrond op te vangen).

De Spijkenisse NAM-locatie is in 1990 in gebruik genomen. In dat jaar is door ons ook de eerste put geboord. In het Spijkenisse-Intra gasveld is in de periode maart-april 2020 een put geboord die begin november 2020 in productie is genomen, waarmee de gaswinning is gestart.

Na het opstarten van de gasproductie worden metingen verricht op de NAM-locatie in Spijkenisse door middel van een geofoon en door andere in de buurt aanwezige geofoons. Op die manier worden eventuele bodemtrillingen gemonitord. Hiermee voldoet NAM aan alle voorwaarden uit het Instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).