Het is een bijzondere karavaan die in 2020 en daarna door Noord-Nederland reist. Een grote Plug & Abandonment, of wel ‘P&A-rig’. Het is een machine die boorbuizen úit de grond draait in plaats van erin boort, wordt elke keer op een nieuwe locatie opgebouwd, met alle toebehoren. Daaronder: twee grote containeraggregaten van Bredenoord met elk een Denox-installatie, die NOx (stikstof en waterdam) afvangt en omzet in onder meer water. “Geen enkele boorlocatie is hetzelfde,” vertelt Boersma. “Soms zijn we ergens maanden, soms zes dagen. Dat vraagt per locatie om een energieplan op maat.”

Extra strenge eisen

Al een aantal jaren betrekt de NAM de optie van netstroom in het uitdenken van locatieplannen. Het is soms goedkoper en zorgt voor minder uitstoot. Maar vaak is zoveel energie nodig, dat op piekmomenten netstroom niet voldoende is. Dat is op te vangen met aggregaten, alleen de verandering in de stikstofregelgeving zorgde voor een nieuwe uitdaging. Boersma: “Met een aggregaat van tien jaar oud, zoals wij die hebben, voldoe je acuut niet meer aan de regels. Vandaar dat we om ons heen keken. Bredenoord had eerder Denox-aggregaten geleverd op een boorlocatie van ons en kan de koppeling tussen netstroom en aggregaten goed uitdenken en inrichten. Daarom zijn ze nu een vast onderdeel van onze karavaan.” Bredenoord modificeerde daarvoor ook de combinatie van aggregaat en Denox-installatie, zodat de totale installatie lager is en in zijn geheel op een lage oplegger te vervoeren is.

Stille wortelkanaalbehandeling

Het dichten van een gasput is te vergelijken met een wortelkanaalbehandeling, zegt Henriët Jager van de afdeling Communicatie. “We halen eerst het grootste gedeelte van de pijpen uit de grond, want die mogen we niet in de ondergrond laten zitten. Dit is afgesproken en vastgelegd bij het begin van de werkzaamheden. Daarna stoppen we meerdere cementen pluggen op verschillende dieptes in de put. Ook als die vrijwel leeg is moeten we voorkomen dat er nog een restje gas vrijkomt. Nadat we een tijdje gemonitord hebben of de pluggen goed werken brengen we het terrein, dat we vaak huren van een landeigenaar, weer in oude staat.” Sommige locaties krijgen een nieuwe toekomst in het kader van de energietransitie. Jager: “Soms heeft de NAM veel infrastructuur zoals leidingen, die ook ingezet kan worden voor waterstof of biobrandstof. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken, dus we kijken actief of we daar dan een energiehub van kunnen maken.” Jager heeft al meerdere locaties bezocht, maar de combinatie van netstroom en aggregaten zorgt voor een bijzondere sensatie. “Het is veel stiller, ook de medewerkers op locatie vinden dat erg prettig.”

Veel leren over verbruik

De experts van Bredenoord en NAM werken voortdurend samen aan optimalisatie van de installatie. Boersma: “Het is de eerste keer dat we de energievoorziening van een project op deze manier aanpakken, dus vooraf is het lastig in te schatten hoe groot de stroomvraag is. Het fijne is dat we via online monitoring realtime mee kunnen kijken met wat de stroomvraag doet. Het is echt een eyeopener wat je dan ziet gebeuren, en dat is waardevolle kennis voor het vervolg van dit traject.” Na elke locatie volgt een evaluatie met de engineers van beide bedrijven om te zien wat er nog beter kan. “Er zijn altijd kinderziektes en voortschrijdend inzicht, het is fijn dat we dat gezamenlijk oppakken. We denken nu zelfs na over de inzet van energieopslag op locaties waar we heel kort werken. Maar dat is met onze grote stroomvraag nog wel een uitdaging.” De Big Battery Box van Bredenoord kan uitkomst bieden door twee batterijsystemen te combineren met een Denox-installatie.

Denox onmisbaar

Nu de eerste putten zijn opgeruimd is niet alleen op papier maar ook in de praktijk duidelijk dat de energieoplossing werkt. “De Denox-installatie zorgt voor 90% minder uitstoot als we op het aggregaat moeten draaien,” aldus Boersma. “Zonder dat krijgen we in of nabij de Natura 2000-gebieden onder de huidige regelgeving niet eens een vergunning, zelfs in combinatie met een netaansluiting. Ook de 24/7 service van de Bredenoord-monteurs is prettig. De installatie draait al maanden prima maar er is één keer een zekering uitgesprongen. Natuurlijk midden in de nacht. Onze mensen waren maar wat blij dat er binnen anderhalf uur iemand van Bredenoord stond om de installatie weer op gang te helpen.”
 

*NOx
Stikstofoxiden (afgekort tot NOx) is een verzamelnaam voor de binaire verbindingen van zuurstof en stikst0f