Veilig werken of niet werken

Gaswinning in Nederland gebeurt onder strikte voorwaarden en met streng toezicht van SodM. Daarnaast hanteert NAM ook een aantal eigen randvoorwaarden voor haar activiteiten. En ook hebben we geleerd van onze ervaringen met de Groningen gaswinning en de impact die het heeft op de samenleving.

De randvoorwaarde voor onze activiteiten is dat wij veilig werken, anders doen wij het niet. Dit geldt dus ook voor onze werkzaamheden in Pernis.

Gaswinning uit de velden rond Pernis hebben in de loop van de jaren nooit tot bevingen geleid. Dit geldt tevens voor gaswinning in de afgelopen decennia uit heel Zuid-Holland. De kans op aardbevingen is hier dan ook erg klein, onafhankelijk onderzoek naar de ondergrond geeft dat aan. Als er toch bevingen plaats vinden die overlast en schade veroorzaken, stoppen we de de gaswinning.

De verwachte bodemdaling is gering en levert naar verwachting geen negatieve effecten voor de omgeving op. Bij onverwachte hogere bodemdalingsniveaus stoppen we de gaswinning. Inmiddels is de schadeafhandeling waar mijnbouw de veroorzaker is onafhankelijk door de overheid geregeld door het Commissie Mijnbouwschade. NAM betaalt de schade die door de Commissie wordt vastgesteld.

Belang kleine gasvelden

Gasveld Pernis behoort tot de 240 kleine gasvelden van Nederland. Het meeste aardgas uit kleine velden wordt gebruikt in huishoudens, denk hierbij aan koken, douchen en het verwarmen van huizen. Het overige deel wordt gebruikt voor het draaiende houden van de industrie.

De productie van aardgas in Nederland neemt snel af. Toch blijft de overgebleven gaswinning, hoe klein ook, relevant. De komende decennia blijft aardgas nodig en daarmee een belangrijk onderdeel van de Nederlandse energiemix, totdat we ons land volledig van duurzame energie kunnen voorzien. Aardgas uit eigen land heeft de voorkeur boven import; het is bijvoorbeeld minder vervuilend dan import-gas, is goedkoper en levert werkgelegenheid op voor de Nederlandse economie. Het winnen van gas uit bestaande en nieuwe gasvelden op land en op zee blijft daarom nodig en waardevol.