Wessel de Haas, Assetmanager Onshore van NAM: “De minister geeft aan het veld zo snel mogelijk te willen sluiten. Wat NAM betreft zou dat kunnen in 2022. Een back-uprol daarna zou onwenselijk en onnodig zijn. Onwenselijk voor de mensen in Groningen en alle andere betrokkenen. Onnodig omdat er alternatieven zijn om toch tot sluiting in 2022 over te gaan zonder Groningen als back-up. “

Alternatieven

NAM denkt ook graag constructief mee over hoe deze leveringszekerheid na 2022 kan worden gewaarborgd zonder de inzet van Groningen. Alternatieven liggen volgens de NAM allereerst in een kritische beschouwing van de wijze waarop de relevante EU-normen door de Nederlandse Staat worden geïnterpreteerd. Immers de uitgangspunten voor de noodzakelijk geachte back-up capaciteit vloeien hier rechtstreeks uit voort. Daarnaast kan onderzocht worden of er andere manieren zijn om aan de gasvraag te kunnen blijven voldoen, ook bij een uitzonderlijke combinatie van een hoge gasvraag, een lage temperatuur én de uitval van een groot capaciteitsmiddel.

Betrouwbaar produceren

Door de manier waarop het Groningen veld wordt geproduceerd heeft de NAM sinds 1963 met hoge betrouwbaarheid bijgedragen aan de energievoorziening van Nederland. NAM heeft eerder al aangegeven dat Groningen productie-installaties niet ontworpen zijn als back-up en dus mogelijk niet betrouwbaar genoeg zullen zijn voor een dergelijke rol. Bovendien is een back-up rol alleen mogelijk als het veld op een bepaald minimumniveau produceert, vergelijkbaar met het stationair draaien van een auto. Dat minimale productieniveau zal dan leiden tot een productievolume van 2,4 tot 5,8 miljard Nm3 per jaar.

NAM verzoekt de minister derhalve om voor beter passende alternatieven te kiezen, zodat zijn streven om Groningen in 2022 definitief in te sluiten kan worden gerealiseerd.

Bijlage: Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2020-2021