Drukvrij maken van installatie

Voor aanvang van de werkzaamheden zal eerst een gedeelte van de locatie drukvrij gemaakt moeten worden. Dit zal op woensdag 29 april voor de eerste keer gebeuren hierbij zal gebruik worden gemaakt van de fakkel op de locatie en zal er een duidelijke vlam zichtbaar zijn. Dit affakkelen zal tijdens de inspectie en onderhoudsstop nog een paar keer voorkomen. Alle werkzaamheden worden in dagdienst uitgevoerd ook het fakkelen.

Start inspecties en onderhoudswerkzaamheden

Vanaf 6 mei zal transport plaatsvinden van materieel en een ketenpark. Wij verwachten bij deze voorbereidende werkzaamheden geen hinder voor de omwonenden. Vanaf 11 mei zullen er meer en meer mensen aanwezig zijn op de locatie Grijpskerk UGS om de daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De inspectie zal zich o.a. toespitsen op alle druk houdende vaten op de locatie. Naar verwachting duren de grootste onderhoudswerkzaamheden tot eind week 34.

Wat kan u ervan merken?

In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden installaties gasvrij gemaakt; daardoor brandt er een paar keer de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk.
  • Er zijn transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag-uren.
  • Wij verwachten echter geen noemenswaardige verkeershinder of geluidshinder.

COVID-19 Corona-virus

Wij volgen de ontwikkeling rondom de verspreiding van het COVID-19 virus aandachtig en zullen de hierop van toepassing zijnde overheids- en interne bedrijfsadviezen opvolgen. Dit kan betekenen dat wij, uit zorg voor de gezondheid van u, uw omgeving en het personeel op de locatie de werkzaamheden op een aangepaste manier uitvoeren en indien dit niet mogelijk zijn uitstellen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.