Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een vrijwillige wereldwijde standaard voor het transparant maken van de delfstoffenindustrie. Nederland en 52 andere landen hebben besloten de EITI-standaard te implementeren. In dit rapport staan de olie- en gasindustrie centraal.

EITI in Nederland heeft haar eerste rapport gepubliceerd. Dit rapport is opgesteld door delegaties vanuit de industrie, de overheid en nonprofit-organisaties. Vanaf nu zal jaarlijks een rapport verschijnen. Het doel is het transparant beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie (waaronder NAM) en de Nederlandse overheid. De betalingen die de NAM aan overheden heeft gedaan staan in dit rapport genoemd. Dit eerste rapport gaat over betalingen die gedaan zijn in 2017.

Zie voor het hele rapport: EITI.nl.