Opbouw opruimtoren

De opruimtoren is een toren die speciaal ontworpen is voor het definitief verwijderen gasputten die niet meer in gebruik zijn. Zoals aangegeven zal deze opruimtoren vanaf 13 oktober op de locatie Uiterburen opgebouwd worden. Volgens de huidige planning zal het opbouwen van de opruimtoren op 18 oktober gereed zijn en kunnen de daadwerkelijke opruimwerkzaamheden van start gaan. Vervolgens zal over een periode van 26 weken de 10 aanwezige oude gasputten op de locatie Uiterburen definitief worden weggehaald. Meer informatie over het opruimen van locaties is hier te vinden.

De werkzaamheden

Door de aanvoer van de opruimtoren en afvoer van materialen zullen er aaneengesloten een fors aantal transportenbewegingen plaatsvinden. De opruimwerkzaamheden zullen 24/7 plaatsvinden en kunnen gepaard gaan met geluid op de locatie en extra verlichting rondom de opruimtoren. NAM zal het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en haar uiterste best doen om eventuele overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.