Johan Atema, directeur NAM: β€˜De Arbiter Bodembeweging heeft eind mei voor de laatste schademeldingen een uitspraak gedaan. NAM betaalt het schadebedrag conform de uitspraken uit. Hiermee komt eind juni definitief een einde aan de rol van NAM in het schadeafwikkelingsproces en komt NAM echt op afstand te staan. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Groningen en voor ons bedrijf.’’

Bewoners konden nieuwe schades bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen melden. Vanaf 1 juli jl. heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen deze taak overgenomen. Voor meer informatie kunt u naar de website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/