De NAM heeft in 2019, net als in voorgaande jaren, een grote bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening in Nederland. Voor de NAM blijft conventionele olie- en gaswinning van groot belang om te zorgen dat in de energiebehoefte van ons land wordt voorzien, waarbij betrouwbare levering een essentiële voorwaarde is. De verwachting is dat de gasbehoefte in Nederland nog vele jaren zal duren. De NAM blijft zich daarom concentreren op de ontwikkeling en productie van kleine velden zowel op land als op zee, waarbij de voorwaarde is dat dit gas veilig en verantwoord en op een economisch rendabele manier geproduceerd kan worden.

Met het besluit van de minister in 2019 om de gasproductie uit het Groningen gasveld versneld af te bouwen, zal er naar verwachting eerder dan aanvankelijk gedacht een einde komen aan de gaswinning uit het Groningen gasveld. Hiermee eindigt binnen enkele jaren een bijzonder hoofdstuk uit de Nederlandse energiegeschiedenis. De NAM is in 2019 verder op afstand komen te staan van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen. Gedupeerde burgers kunnen zich tot overheidsinstanties wenden terwijl de NAM haar bijdrage via deze overheidsinstanties voldoet. Een belangrijke ontwikkeling waar de NAM al haar medewerking aan verleent en die we verwachten volledig af te ronden in 2020.

Eind 2019 is een belangrijke stap gezet in het “omgevingsproces Ternaard”. In overleg met de regio zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent het veilig en verantwoord opereren (ontzorgingskader) en de besteding van een deel van de gasbaten in de regio. Wij verwachten dat hiermee een verbeterd draagvlak zal ontstaan voor gaswinning op het land.

Op zee wil de NAM meer aandacht geven aan exploratie en de ontwikkeling van nieuwe velden. Onze verwachting is dat er potentieel nog veel reserves zijn in de Zuidelijke Noordzee (deze is relatief onderontwikkeld) en via onze bestaande infrastructuur denken wij nieuwe velden op een efficiënte manier te kunnen ontwikkelen. Het wettelijk kader van belastingen en de gasprijs zullen hierbij wel van belang zijn, wij volgen de ontwikkeling omtrent beiden nauwgezet en zullen onze keuzes daarop afstemmen.