Onderdeel van de taakuitvoering is een publieke regeling voor compensatie van waardedaling. Door deze ontwikkeling en de wens om NAM op afstand te zetten in het aardbevingendossier zal de Waarderegeling van NAM per 1 juli ook stoppen.

Meer informatie over de publieke regeling treft u aan op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-de-tcmg/waardedalingsregeling

Wat betekent dit?

Concreet betekent dit dat per 1 juli NAM geen nieuwe aanvragen in behandeling neemt. Verder zullen we de lopende dossiers, indien door aanvragers gewenst, nog afhandelen op de manier zoals we dit de afgelopen jaren hebben gedaan. Het staat aanvragers van lopende dossiers natuurlijk ook vrij om hun dossier bij NAM in te trekken en gebruik te maken van de publieke regeling. Het is van belang om te weten dat na 1 juli de mogelijkheid om een drie deskundigen procedure aan te vragen ook per direct stopt. Als aanvragers het namelijk niet eens zijn met hen aanbod van NAM kan men naar de publieke regeling overstappen.

Na 6 jaar einde aan NAM Waarderegeling

Afgelopen maand bestond de Waarderegeling 6 jaar. Gedurende deze periode heeft NAM ruim 6.400 aanvragen in behandeling genomen. Gedurende deze periode lag de acceptatiegraad van het eerstelijns aanbod dat NAM heeft gedaan op ruim 96%. Na de beroepsprocedure zelfs op ruim 99%. In totaal werkte er een team ongeveer 40 - grotendeels uit het gebied zelf afkomstige - taxateurs/makelaars aan de regeling.