Het Annerveen-gasveld is in productie sinds 1973 en is het grootste ‘kleine’ gasveld in Nederland. Het veld heeft een verleden van aardbevingen: ruim 1/3 van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen buiten het Groningen-gasveld zijn gerelateerd aan dit veld.

De toekomstige waarde van winning uit het Annerveen-gasveld is beperkt vanwege de lage gasprijs en het nog winbare volume. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in groot onderhoud en moet er een nieuw winningsplan komen om de komende jaren verder te kunnen winnen. Ook de bedrijfskosten voor dit op één na grootste gasveld in Nederland zijn hoog. NAM heeft daarom op basis van deze afwegingen besloten dat het niet aantrekkelijk is om verder te produceren.

Nadat de gaswinning uit het Annerveen-gasveld halverwege 2021 wordt gestopt zal NAM in de jaren daarna de aanwezige gasputten opruimen. Het is de verwachting dat het Annerveen-gasveld nog wel enige tijd seismisch actief kan zijn, maar dat dit na verloop van tijd zal afnemen. Het landelijk schadeprotocol kleine-velden blijft onverminderd van kracht. Wij gaan graag met landeigenaren en andere partijen in gesprek over mogelijk inzet van bestaande infrastructuur, locaties en leidingen voor lokale duurzame energieoplossingen.

Nederland is nog steeds zeer afhankelijk van aardgas waardoor het van belang blijft dat we blijven leveren vanuit kleine velden om Nederland van energie te voorzien. Nederlands aardgas is goedkoper en duurzamer dan geïmporteerd gas. De CO2 voetafdruk is vele malen lager dan bijvoorbeeld Russisch gas. Nederlands gas is daarmee een echte transitiebrandstof voor Nederland.